От тук може да изтеглите Сървърния профил на този LiveZilla сървър. Профилът съдържа информацията, нужна за на клиентската част да се свърже с този сървър

Стартирайте Демо разговор и говорете с операторите, които в момента са включени.

LiveZilla Live Help | FAQ | Updates | Community Forums
LiveZilla is a registered trademark
of LiveZilla GmbH

Version 3.2.0.2